شرط باز نشدن تیکت های بسته شده whmcs

شرط باز نشدن تیکت های بسته شده whmcs

در تیکت ها دوستان از ما خواسته بودند تا ماژولی برای باز نشدن تیکت های بسته شده همانند پنل کاربری وهاب آنلاین طراحی نموده و برای فروش قرار دهیم ما هم خواستیم این مورد را به صورت آموزش برای شما عزیزان قرار دهیم تا خودتان بتوانید به راحتی شخصی سازی های خود را نیز انجام دهید

تمام این پروسه ها در فایل viewticket.tpl قالب شما اعمال خواهد شد . پس برای ویرایش این فایل اقدام نمایید

متغییری در whmcs به صورت اسمارتی (تنها در قالب های کاربری) داریم به اسم $closedticket که وضعیت بسته بودن تیکت را مشخص می کند . ما هم از این قابلیت استفاده میکنیم و به شکل یک شرط تعریف میکنیم که اگر تیکت بسته بود . در وبسایت ما شرط به این شکل ایجاد شده است

{if $closedticket}
{include file="$template/includes/alert.tpl" type="info" msg="دقت داشته باشید امکان بازگشایی تیکت های بسته شده وجود ندارد" textcenter=true}
{/if}

با این کار تعریف کردیم اگر تیکت بسته بود پیامی که تعریف کردیم رو نمایش بده

اما این پایان کار نخواهد بود . شما باید این شرط را برای فرم پاسخ به تیکت نیز تعریف نمایید تا اگر شرط برقرار نبود فرم پاسخ نمایش داده نشود . بنده برای مثال با قالب پیشفرض این کار را انجام خواهم داد

{if $closedticket}
{include file="$template/includes/alert.tpl" type="warning" msg="امکان بازگشایی تیکت های بسته شده وجود ندارد" textcenter=true}
{else}
  <div class="panel panel-info panel-collapsable{if !$postingReply} panel-collapsed{/if} hidden-print">
    <div class="panel-heading" id="ticketReply">
      <div class="collapse-icon pull-right">
        <i class="fa fa-{if !$postingReply}plus{else}minus{/if}"></i>
      </div>
      <h3 class="panel-title">
        <i class="fa fa-pencil"></i> &nbsp; {$LANG.supportticketsreply}
      </h3>
    </div>
    <div class="panel-body{if !$postingReply} panel-body-collapsed{/if}">

      <form method="post" action="{$smarty.server.PHP_SELF}?tid={$tid}&amp;c={$c}&amp;postreply=true" enctype="multipart/form-data" role="form" id="frmReply">

        <div class="row">
          <div class="form-group col-sm-4">
            <label for="inputName">{$LANG.supportticketsclientname}</label>
            {if $loggedin}
              <input class="form-control disabled" type="text" id="inputName" value="{$clientname}" disabled="disabled" />{else}<input class="form-control" type="text" name="replyname" id="inputName" value="{$replyname}" />
            {/if}
          </div>
          <div class="form-group col-sm-5">
            <label for="inputEmail">{$LANG.supportticketsclientemail}</label>
            {if $loggedin}
              <input class="form-control disabled" type="text" id="inputEmail" value="{$email}" disabled="disabled" />{else}<input class="form-control" type="text" name="replyemail" id="inputEmail" value="{$replyemail}" />
            {/if}
          </div>
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="inputMessage">{$LANG.contactmessage}</label>
          <textarea name="replymessage" id="inputMessage" rows="12" class="form-control markdown-editor" data-auto-save-name="client_ticket_reply_{$tid}">{$replymessage}</textarea>
        </div>

        <div class="row form-group">
          <div class="col-sm-12">
            <label for="inputAttachments">{$LANG.supportticketsticketattachments}</label>
          </div>
          <div class="col-sm-9">
            <input type="file" name="attachments[]" id="inputAttachments" class="form-control" />
            <div id="fileUploadsContainer"></div>
          </div>
          <div class="col-sm-3">
            <button type="button" class="btn btn-default btn-block" onclick="extraTicketAttachment()">
              <i class="fa fa-plus"></i> {$LANG.addmore}
            </button>
          </div>
          <div class="col-xs-12 ticket-attachments-message text-muted">
            {$LANG.supportticketsallowedextensions}: {$allowedfiletypes}
          </div>
        </div>

        <div class="form-group text-center">
          <input class="btn btn-primary" type="submit" name="save" value="{$LANG.supportticketsticketsubmit}" />
          <input class="btn btn-default" type="reset" value="{$LANG.cancel}" onclick="jQuery('#ticketReply').click()" />
        </div>

      </form>

    </div>
  </div>
{/if}

تعریف کردم اگر تیکت بسته بود این پیام را نشان بده و اگر بسته نبود فرم پاسخ آزاد باشد و کاربر بتواند پاسخ به تیکت ارسال نماید

ممکن هست به کارتون بیاد

درباره نویسنده : وهاب سید چورته

تیم وهاب آنلاین با تغییراتی که داشته سعی دارد تمام بخش های وبسایت را به صورت کاملا منسجم کنار هم نگه دارد و از سردرگمی کاربران عزیز جلوگیری نماید . ما در وبلاگ وهاب آنلاین سعی میکنیم جدیدترین مقالات و آموزش های مرتبط با وبسایت را جمع آوری و تقدیم شما عزیزان نماییم . لطفا با نظرات گرمتان حامی ما باشید

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *